Infliximab virker også mot ulcerøs kolitt

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Infliximab brukes i dag ved Crohns sykdom og revmatoid artritt. Ifølge en ny studie har midlet effekt også ved ulcerøs kolitt.

Infliximab er et monoklonalt antistoff mot tumornekrosefaktor-α , som er et proinflammatorisk cytokin og spiller en nøkkelrolle ved kroniske betennelsessykdommer som Crohns sykdom og revmatoid artritt. Infliximab har veldokumentert effekt ved disse to tilstandene. Det er nå publisert en større multisenterstudie som består av to deler med forskjellig oppfølgingstid, der forskerne har sett på effekt av infliximab ved ulcerøs kolitt (1).

728 pasienter med moderat til alvorlig sykdom ble randomisert til infliximab 5 mg/kg, 10 mg/kg eller placebo ved null, to og seks uker og deretter hver åttende uke frem til 22 uker og 46 uker (henholdsvis 50 % av pasientene). Ved kontroll etter åtte uker ble det observert respons hos 61 – 69 % av pasientene i infliximabgruppene mot 29 – 37 % i placebogruppene (p < 0,001). Ved endt oppfølging var responsen 44 % i infliximabgruppene mot 20 % i placebogruppene (p < 0,001).

– Studien viser at infliximab kan være til hjelp ved behandling av ulcerøs kolitt når steroider og azatioprin ikke er nok. Effekten i studien var omtrent den samme som man har sett ved behandling med infliximab ved Crohns sykdom, sier overlege Espen Thiis-Evensen ved Rikshospitalet.

– Det er interessant å merke seg at det ikke var flere bivirkninger av aktivt medikament enn av placebo og at effekten var den samme for doser på 5 mg/kg og 10 mg/kg. Studien sier ikke noe om effektene utover 54 uker, så vi vet ikke om behandling med infliximab reduserer behovet for kolektomi på sikt, sier Thiis-Evensen.

Anbefalte artikler