Endrer den nye arbeidsmiljøloven

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bondevik-regjeringen foreslo endringer i arbeidsmiljøloven, men Stoltenberg-regjeringen reverserer nå en del av forslagene. Det gjelder bl.a. bestemmelsene om midlertidig ansettelse og overtid.

  Regjeringen reverserer også forslaget om å oppheve den gjeldende tjenestemannsloven. Det nye forslaget innebærer at arbeidstaker igjen i utgangspunktet får rett til å fortsette i stillingen så lenge en oppsigelsestvist pågår og inntil rettskraftig dom foreligger. Det er opp til domstolen å vurdere om arbeidstakeren har rett til å fortsette i stillingen.

  Det er også viktige endringer i bestemmelsene om midlertidig tilsetting. Stoltenberg-regjeringen går nå tilbake til de gamle reglene, slik at Bondevik-regjeringens forslag om å gi arbeidsgiver anledning til uten begrunnelse å ansette midlertidig i ett år, ikke blir iverksatt.

  Tjenestemannsloven som skulle tre i kraft 1.1. 2006, blir utsatt. Regjeringen reverserer opphevelsen av gjeldende tjenestemannslov. Dette innebærer at stillingsvernet for de rundt 800 statsansatte leger, dvs. leger i vitenskapelige stillinger, overleger ved statlige virksomheter, leger i helsetilsynet i fylkene og sentralt, samt militærleger, i hovedsak fortsatt vil være regulert i tjenestemannsloven. Et utvalg skal nå se på loven.

  Departementet jobber nå med en ny proposisjon som ventes å bli ferdig til våren. Den vil bl.a. gå på regulering og ikrafttredelse av varsling/ytringsfrihet i arbeidsforhold, og passivt arbeid/hjemmevakt.

  For de statsansatte legene blir det også endringer i overtidsbestemmelsene som Bondevik-regjeringen foreslo. Overtidsreglene, som kom i 2003, blir videreført. Grensene for hvor mye overtid som skal være tillatt foreslås nå å ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i året.

  Legeforeningen har egne avtaler for sykehusleger med NAVO. Overtidsarbeidet på sykehusene følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media