()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet i Oslo i mai 2006 skal behandle forslag til Legeforeningens nye lover. Lovene har gjennomgått en fullstendig revisjon, og det er viktig at foreningen går grundig gjennom hele lovforslaget.

  Sentralstyret har gått gjennom hele lovteksten og foretatt en gjennomgående lovrevisjon i henhold til landsstyrevedtaket i Bergen. I vedtaket sies det bl.a. følgende: «Ettersom de lovendringer som ønskes, sammen med de redaksjonelle endringer som blir nødvendige, til sammen utgjør en betydelig del av lovene, antar landsstyret at sentralstyret bør legge opp til en alminnelig lovrevisjon, der det også tilstrebes forenklinger og oppdatering i tekst og redaksjon, og større klarhet i foreningsrettslige relasjoner mellom foreningens organer».

  – Dette betyr at det er foretatt endringer utover de punkter som er direkte berørt av en endret oppbygging av organisasjonen, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

  Forslaget til nye lover er nå sendt på høring som landsstyresak til alle avdelinger, yrkesforeninger, spesialforeninger og regionsutvalg. Sammen med lovforslaget har høringsinstansene også mottatt sammenstillinger av lovforslaget med kommentarer til forslaget, med landsstyrevedtaket samt kopi av gjeldende lover og protokollen fra landsstyremøtet i 2005. Høringsfristen er satt til 28.2. 2006, og sentralstyret tar sikte på behandling av innkomne uttalelser og revidert forslag til nye lover i sentralstyrets møte den 15.3. 2006.

  – Det er viktig at alle organisasjonsledd tar seg god tid til en grundig gjennomgang av forslagene slik at man er godt forberedt til behandlingen under landsstyremøtet, sier Torunn Janbu. – Det er dessuten viktig at sentralstyret får tilbakemeldinger slik at vi kan legge frem et grundig og gjennomarbeidet forslag til behandling, sier hun.

  – Bruk tiden frem til høringsfristen godt, oppfordrer legepresidenten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media