Nytt og nyttig om lever-, galle-, milt- og pancreaskirurgi

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Garden, O. James

Hepatobiliary and pancreatic surgery

435 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2005. Pris USD 99

ISBN 0-7020-2736-7

Boken inngår i serien «A companion to specialist surgical practice» som i alt består av åtte bøker, og som ble lansert første gang i 1997. Disse bøkene dekker hver sine temaer: generell og akutt kirurgi, oesophagus- og ventrikkelkirurgi, kolorektal kirurgi, mammakirurgi, endokrin kirurgi, karkirurgi, transplantasjonskirurgi – og så den foreliggende bok om lever-, galle-, milt- og pancreaskirurgi.

Redaktøren er også redaktør for den komplette serien, som nå kommer i sin tredje utgave. Foreliggende bok er blitt betydelig revidert siden forrige utgave i 2001. Først og fremst har man tatt med flere bidragsytere utenfor Storbritannia, noe som bidrar til å gi hele fremstillingen et mer internasjonalt preg; f.eks. har Steven M. Strasberg (St. Louis, USA) skrevet et verdifullt og nyttig anatomikapittel. Laparoskopisk undersøkelse og vurdering er belyst i et informativt kapittel av Dirk J. Gouma og medarbeidere fra Amsterdam. Nytt er også et kort og oversiktlig kapittel om kirurgisk relevante sykdommer og skader i milten. Layouten er endret og forbedret – teksten er trykt i to spalter, noe som er mer leservennlig. Viktige kliniske poeng er uthevet og markert med et «skalpellikon» i margen, og hvert kapittel avsluttes med en ramme som inneholder «faktapunkter». Referansene er til dels svært godt oppdaterte til lærebok å være, og spesielt sentrale referanser er også markert med samme «skalpellikon», og gjerne med en kort kommentar.

En rekke trykkfeil og mangler ved referansene i den forrige utgaven er rettet opp, og bortsett fra feil tekst til en fargefigur (plate 10) i denne utgaven, er det svært lite å bemerke.

Teksten er godt illustrert og utdypet med bruk av tabeller, algoritmer, strektegninger, røntgenbilder og noen bilder i svart-hvitt. Enkelte av disse bildene er samlet på en egen side, og der trykt i farger.

Jeg synes denne boken fortjener stor utbredelse. Den er overkommelig i volum, teksten og stoffet er presentert på en lettfattelig og god måte, og de faglige synspunkter og vurderinger synes i stor grad å være i tråd med klinisk praksis – også i vårt land. De ulikheter og mulige kontroverser som finnes, er ikke større enn at de kan virke faglig utfordrende.

Papiret er fint og innbindingen solid. En god indeks er nyttig for raskt å finne ønsket informasjon. Med sin begrensning i omfang og faglige detaljer er dette ikke å anse som et tradisjonelt oppslagsverk, men trolig er bruksverdien likevel svært høy. For kirurger i utdanning vil nok flere av bøkene i denne serien være relevante. Og for gastrokirurger som trenger oppdatert kunnskap innen lever-, galle-, milt- og pancreaskirurgi er den foreliggende boken en god investering – både i tid og penger.

Anbefalte artikler