Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Resistens mot nye malariamidler

Artemisinin og liknende preparater er viktige legemidler mot Plasmodium falciparum resistent mot andre antimalariamidler som klorokin og sulfadoksin-pyrimetamin. Ukontrollert bruk av slike midler er vist å føre til økt resistens mot artemisinin, senest i en studie som nylig er publisert i The Lancet (1).

Et forskernettverk i flere land undersøkte in vitro-resistens av Plasmodium falciparum-isolater fra Kambodsja, Fransk Guyana og Senegal – tre land på tre kontinenter med ulik førstelinjebehandling mot malaria. Alle resistente isolater kom fra områder med særlig omfattende ukontrollert bruk av artemisininderivater.

Utvikling av multiresistent Plasmodium falciparum har ført til økt dødelighet av malaria i Afrika, og kombinasjonsbehandling som omfatter artemisinin og artemisininderivater har ført til redusert forekomst av malaria i flere land, blant annet i Sørøst-Asia, påpeker lederforfattere i samme nummer av The Lancet (2). WHO har således anbefalt land der behandling med klorokin og sulfadoksin-pyrimetamin ikke lenger har effekt, å skifte til kombinasjonsbehandling med artemisinin. Denne studien tyder på at artemisinins betydning som effektivt antimalariamiddel ikke vil vare så lenge som man har håpet.

Anbefalte artikler