Les mer om ...

Artikkel

Mot livets avslutning

Alle pasienter har rett til god omsorg og behandling ved livets slutt. I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om palliativ medisin, et fagområde som har utviklet seg sterkt de siste tiårene. Hensikten med artikkelserien er å formidle nødvendig kunnskap til leger som behandler døende pasienter.

Når døden kaller

Palliativ medisin

Fagfeltet palliativ medisin

Organisering av palliasjon i og utenfor sykehus

Palliativ medisin – forskning og undervisning i et nytt fagfelt

Senger for pasienter i palliativ fase på en kirurgisk post

Først og fremst å lindre

Mer kikhoste også i Norge

Kikhoste, infeksjon med Bordetella pertussis, har de siste årene økt i hyppighet i Norge og andre land med god vaksinasjonsdekning. Fra 2006 vil barn i sjuårsalderen bli tilbudt en boosterdose mot kikhoste. Dette kan hindre at barn blir smittespredere for uvaksinerte spedbarn.

Kikhoste – gammel sykdom med ny aktualitet

Kikhoste – et økende problem i Norge

Er reseptene godt nok utfylt av legen?

En av 50 resepter er mangelfullt utfylt, og legemidlets bruksområde er i fire av ti tilfeller ikke angitt. Dette viser en studie ved ti norske apotek i 2004. I mange tilfeller var feilene slik at farmasøyt måtte kontakte legen.

Forskrivningsfeil – omfang og oppklaring

Psykisk sykdom blant barn og ungdom

Fastlegen har et godt utgangspunkt for å gi hjelp til barn og unge med psykiske vansker, selv om mange føler seg faglig utrygge ved spesifikke barne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger. Bipolare lidelser, kjennetegnet av store svingninger i stemningsleie og aktivitetsnivå, kan debutere i barne- og ungdomsårene, men symptomene kan overlappe med og ses samtidig med AD/HD, atferdsforstyrrelser og angstlidelser.

Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og ungdom

Bipolare lidelser hos barn og ungdom

Et godt alternativ til steroidkremer

Introduksjonen av kalcineurinhemmere har gjort lokalbehandlingen av atopisk dermatitt enklere. Dette gjelder særlig for pasienter som trenger behandling over lengre tid. Midlene er spesielt egnet i ansiktet, fordi de ikke gir hudatrofi.

Lokalbehandling av atopisk dermatitt med kalcineurinhemmere

Tidsskriftets første 125 år markert

Over 300 leger, redaktører og andre fagfolk var nylig samlet da Tidsskriftet markerte sitt 125-årsjubileum med seminar og mottakelse. Sjefredaktørene i New England Journal of Medicine og JAMA var bekymret over etikken i legemiddelindustrien. Det var enighet om at nasjonale medisinske tidsskrifter spiller en viktig rolle i helsetjenesten og har stor innflytelse på klinisk praksis.

Stor feiring av Tidsskriftets 125 første år

Vancouver-gruppen møttes i Oslo

Tidsskriftets beste oversiktsartikkel

Lenge leve nasjonale tidsskrifter

Har nasjonale tidsskrifter en fremtid?

– Pasientbehandlingen påvirkes av tidsskriftene

Anbefalte artikler