Når døden kaller

Jon Håvard Loge Om forfatteren
Artikkel

Käthe Kollwitz: Ruf des Todes, 1934/35. © Käthe Kollwitz/BONO 2006. Foto Käthe Kollwitz Museum Köln

I arbeidene til Käthe Kollwitz (1867 – 1945) står det menneskelige og de menneskelige erfaringene i sentrum. Hun skildret den harde virkeligheten til den tyske arbeiderklassen i begynnelsen av det forrige århundret. Hennes uttrykksform var i hovedsak realistisk, etter hvert utviklet hun en ekspressiv og personlig stil.

Mange av hennes bilder var direkte protester mot nød, fattigdom og undertrykkelse. Lidelsen var et sentralt tema.

Hun hadde selv erfaring med lidelse gjennom ektemannens arbeid som lege for de fattigste i Berlin, men også gjennom tapet av sin ene sønn, Peter, i et av de meningsløse slagene under den første verdenskrig. Tapet av sønnen satte dype spor, og døden og temaer med relasjon til døden kan gjenfinnes i mange av hennes bilder.

Gjennom hele sitt virke laget hun selvportretter. På det aktuelle bildet «Ruf des Todes» fra 1934 – 35 har den gamle kvinnen ansiktstrekk som minner om kunstnerens. Døden kaller ved en lett berøring, og kvinnen synes beredt til å følge etter.

I dette nummer av Tidsskriftet starter temaserien Palliativ medisin, som blir presentert i nr. 3 – 5/2006.

Anbefalte artikler