()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter initiativet til å lage felles, nasjonale løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ). Men den minner direktoratet om at journalen først og fremst er et arbeidsredskap for helsepersonell.

  Det er Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) som har sendt ut en rapport om forprosjektet om strategi for elektronisk pasientjournal (EPJ). Legeforeningen mener at pasientjournalens viktigste funksjon er å være et arbeidsdokument og et hjelpemiddel for helsepersonell for at pasienten skal få riktig og trygg behandling. Legeforeningen er selvsagt enig i at journalen også skal tjene som blant annet dokumentasjonsmedium, som kilde for informasjon til pasient og pårørende, som kilde for data til bruk i forskning og til bruk for virksomhetsregistrering og statistikk. Men rapporten synes i noen grad å miste hovedfokus til fordel for journalens sekundære anvendelsesområder. Legeforeningen vil advare mot dette. Foreningen understreker også at de etiske og faglige diskusjonene må komme før de tekniske løsningene lages.

  Selv om Legeforeningen er positiv til mye av innholdet, tviler foreningen på at den rette måten å gi pasientene økt medvirkning og informasjon, er ved å gi dem direkte tilgang til den elektroniske pasientjournalen.

  Kommunikasjon, opplæring og informasjon må tilpasses situasjonen og pasienten. God kommunikasjon er viktigere enn direkte tilgang til journalen. Legeforeningen mener også at man må se på blant annet lovverket, vurdere sikkerhet for pasient og lege, og spørsmål om prioritering, med en slik løsning. Foreningen er også opptatt av at man ser nøye på risikoen for at sensitiv informasjon kommer på avveie. Ved EPJ vil store datamengder kunne kopieres med få tastetrykk, og de samme dataene vil raskt kunne flyttes ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. At det skal være lettvint må ikke gå foran personvernet, advarer foreningen.

  Rapporten tar opp flere andre utfordringer som må møtes: utfordringen med for mye informasjon og manglende struktur, og at forskjellige yrkesgrupper har behov for forskjellig struktur på informasjonen.

  Legeforeningen understreker ellers at for å lykkes med et prosjekt som EPJ, må sentrale helsemyndigheter kreve at alle helseregionene blir enige om felles, nasjonale standarder og systemer i alle helseforetak. Også primærhelsetjenesten må inn i arbeidet slik at de har kompatible systemer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media