Raskt økende kvinneandel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er en jevnt økende kvinneandel i alle spesialiteter blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, høyest er den i barne- og ungdomspsykiatri.

  Barne- og ungdomspsykiatri passerte en kvinneandel på 50 % allerede omkring 1985, og er fortsatt den eneste spesialiteten med kvinneflertall blant godkjente spesialister (1). Neste spesialitet med kvinneflertall vil trolig bli fødselshjelp og kvinnesykdommer. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av 2006. Blant nye spesialistgodkjenninger har det etter 1990 vært kvinneflertall i denne spesialiteten.

  Jevnt over har kvinneandelen vært økende i alle spesialiteter, men det finnes noen interessante unntak. I anestesiologi og ortopedisk kirurgi er den fortsatt lavere enn på 1960- og 1970-tallet, til tross for en kraftig økning de senere årene. Også i revmatologi, klinisk nevrofysiologi, hud- og veneriske sykdommer, onkologi og infeksjonssykdommer har det historisk vært en reduksjon i kvinneandel blant godkjente spesialister, selv om kvinneandelen har vært økende siden 1995.

  I de større spesialitetene er kvinneandelen lavest i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi.

  Tabell

  Antall spesialister totalt per 28.11. 2005, yrkesaktive under 70 år i Norge og prosentandel kvinner av disse

  Totalt

  Yrkesakt. i Norge

  % kvinner

  Allmennmedisin

  2 753

  2 442

  26,6

  Anestesiologi

  1 096

  627

  23,6

  Arbeidsmedisin

  253

  228

  34,6

  Barne- og ungdomspsykiatri

  225

  178

  65,7

  Barnekirurgi

  26

  17

  17,6

  Barnesykdommer

  664

  476

  35,9

  Blodsykdommer

  74

  60

  16,7

  Endokrinologi

  81

  66

  21,2

  Fordøyelsessykdommer

  217

  178

  6,2

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  163

  135

  31,9

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  839

  500

  48,6

  Gastroenterologisk kirurgi

  202

  168

  13,1

  Generell kirurgi

  1 378

  889

  9,6

  Geriatri

  122

  76

  32,9

  Hjertesykdommer

  381

  261

  14,6

  Hud- og veneriske sykdommer

  204

  132

  36,4

  Immunologi og transfusjonsmedisin

  77

  54

  35,2

  Indremedisin

  1 828

  1 312

  20,5

  Infeksjonssykdommer

  100

  75

  20,0

  Karkirurgi

  129

  89

  9,0

  Kjevekirurgi og munnhylesykdommer

  35

  23

  8,7

  Klinisk farmakologi

  42

  34

  14,7

  Klinisk nevrofysiologi

  37

  24

  33,3

  Lungesykdommer

  213

  156

  21,8

  Medisinsk biokjemi

  127

  82

  20,7

  Medisinsk genetikk

  40

  33

  39,4

  Medisinsk mikrobiologi

  132

  92

  40,2

  Nevrokirurgi

  77

  53

  13,2

  Nevrologi

  362

  274

  33,2

  Nukleærmedisin

  65

  42

  23,8

  Nyresykdommer

  119

  86

  23,3

  Onkologi

  167

  138

  39,9

  Ortopedisk kirurgi

  589

  374

  6,7

  Patologi

  235

  160

  43,1

  Plastikkirurgi

  136

  88

  15,9

  Psykiatri

  1 403

  1 052

  38,7

  Radiologi

  717

  473

  35,7

  Revmatologi

  178

  130

  38,5

  Samfunnsmedisin

  572

  467

  12,6

  Thoraxkirurgi

  104

  62

  1,6

  Urologi

  186

  120

  7,5

  Øre-nese-halssykdommer

  412

  286

  16,4

  Øyesykdommer

  448

  320

  28,4

  Totalt

  17 206

  12 532

  26,0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media