Raskt økende kvinneandel

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det er en jevnt økende kvinneandel i alle spesialiteter blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, høyest er den i barne- og ungdomspsykiatri.

Barne- og ungdomspsykiatri passerte en kvinneandel på 50 % allerede omkring 1985, og er fortsatt den eneste spesialiteten med kvinneflertall blant godkjente spesialister (1). Neste spesialitet med kvinneflertall vil trolig bli fødselshjelp og kvinnesykdommer. Dette vil sannsynligvis skje i løpet av 2006. Blant nye spesialistgodkjenninger har det etter 1990 vært kvinneflertall i denne spesialiteten.

Jevnt over har kvinneandelen vært økende i alle spesialiteter, men det finnes noen interessante unntak. I anestesiologi og ortopedisk kirurgi er den fortsatt lavere enn på 1960- og 1970-tallet, til tross for en kraftig økning de senere årene. Også i revmatologi, klinisk nevrofysiologi, hud- og veneriske sykdommer, onkologi og infeksjonssykdommer har det historisk vært en reduksjon i kvinneandel blant godkjente spesialister, selv om kvinneandelen har vært økende siden 1995.

I de større spesialitetene er kvinneandelen lavest i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi.

Antall spesialister totalt per 28.11. 2005, yrkesaktive under 70 år i Norge og prosentandel kvinner av disse

Totalt

Yrkesakt. i Norge

% kvinner

Allmennmedisin

2 753

2 442

26,6

Anestesiologi

1 096

627

23,6

Arbeidsmedisin

253

228

34,6

Barne- og ungdomspsykiatri

225

178

65,7

Barnekirurgi

26

17

17,6

Barnesykdommer

664

476

35,9

Blodsykdommer

74

60

16,7

Endokrinologi

81

66

21,2

Fordøyelsessykdommer

217

178

6,2

Fysikalsk medisin og rehabilitering

163

135

31,9

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

839

500

48,6

Gastroenterologisk kirurgi

202

168

13,1

Generell kirurgi

1 378

889

9,6

Geriatri

122

76

32,9

Hjertesykdommer

381

261

14,6

Hud- og veneriske sykdommer

204

132

36,4

Immunologi og transfusjonsmedisin

77

54

35,2

Indremedisin

1 828

1 312

20,5

Infeksjonssykdommer

100

75

20,0

Karkirurgi

129

89

9,0

Kjevekirurgi og munnhylesykdommer

35

23

8,7

Klinisk farmakologi

42

34

14,7

Klinisk nevrofysiologi

37

24

33,3

Lungesykdommer

213

156

21,8

Medisinsk biokjemi

127

82

20,7

Medisinsk genetikk

40

33

39,4

Medisinsk mikrobiologi

132

92

40,2

Nevrokirurgi

77

53

13,2

Nevrologi

362

274

33,2

Nukleærmedisin

65

42

23,8

Nyresykdommer

119

86

23,3

Onkologi

167

138

39,9

Ortopedisk kirurgi

589

374

6,7

Patologi

235

160

43,1

Plastikkirurgi

136

88

15,9

Psykiatri

1 403

1 052

38,7

Radiologi

717

473

35,7

Revmatologi

178

130

38,5

Samfunnsmedisin

572

467

12,6

Thoraxkirurgi

104

62

1,6

Urologi

186

120

7,5

Øre-nese-halssykdommer

412

286

16,4

Øyesykdommer

448

320

28,4

Totalt

17 206

12 532

26,0

Anbefalte artikler