Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Guri Rørtveit

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer
Ragnhild Ørstavik

Medisin og vitenskap

Marit Innerby Isaksen
Torben Wisborg
Guttorm Brattebø
Wenche Iren Bjelkarøy
Sverre Sandberg
Geir Thue
Asbjørn Digranes
E. Arne Høiby
Gro Lermark
Kjetil K. Melby
Anne Torine Litherland
Marianne Strøm Aas
Hjalmar A. Schiøtz
Tone Kristin Omsland
Hans-Jacob Bangstad
Tore Julsrud Berg
Svein Olav Kolset
Mirjam Lukasse
Pål Øian
Geir Aamodt
Renate Häger
Pål Øian
Stein Tore Nilsen
Hans Asbjørn Holm
Anne Birgitte F. Berg
Astrid Bergland
Gunn-Britt Jarnlo
Torgeir Bruun Wyller
Erik Johnsen
Hugo A. Jørgensen

Perspektiv og debatt

Geir Aamodt
Petter Laake
Odd H. Rognerud Jensen
Ditlev Fossen
Bjørn Backe
Pål Øian
Sven Anders Haugtomt
Jon Magnussen
Peter Chr. Lehne
Torunn Janbu
Jo Telje
Reidun Førde
Inger Njølstad
Anne Elise Eggen
Maja-Lisa Løchen
Tor Melberg
Magne Thoresen
John-Bjarne Hansen
Arne Westheim
Ola Lones
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Svein Z. Bratland
Gorm A. Grammeltvedt

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

Oss imellom

På tampen