Overfladisk om medisinsk humaniora

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Barritt, Peter

Humanity in healthcare

The heart and soul of medicine. 257 s. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris GBP 28

ISBN 1-85775 -836-6

Boken Humanity in healthcare er skrevet av Peter Barritt som har 25 års erfaring i allmennpraksis i England. Målgruppen for boken er, i følge forordet, leger som ønsker å bruke de humanistiske sidene ved faget i sitt arbeide, og som ønsker å utvikle disse til nytte for pasienter. Barritt skriver at interessen for humanistiske perspektiver i faget ledet ham til masterstudiet i medisinsk humaniora ved University of Wales, Swansea. Humanity in healthcare er åpenbart unnfanget under disse studiene.

Boken har tre deler: Helse og humaniora, lidelse, og helbredelse. I de 15 kapitlene tar forfatteren oss med på en kappgang gjennom emner som menneskelig lidelse, empati, funksjonshemninger, døden, religion, og filosofi. Forfatteren har en refererende skrivemåte, uten et eget grep om teksten. Om lag 1/3 av teksten er sitater og referanser til annen litteratur. Teksten er spekket med gode sitater, men det hjelper lite når ikke forfatteren makter å diskutere stoffet eller sette det i en større faglig eller klinisk sammenheng. Jeg tenker: Hvordan gir forfatteren dette stoffet mening i egen kliniske praksis? Hvor er de konkrete eksemplene som kunne gi teorien liv og relevant?

Fraværet av en personlig røst Humanity in healthcare er slående, særlig fordi boken har som ambisjon om å utsi noe om betydningen av et menneskelig perspektiv i medisinen. Det er ikke dermed sagt at en leser ikke har noe å hente i denne boken. Den er som sagt full av gode sitater og gir mange tips om interessant litteratur.

Anbefalte artikler