Søvnapné øker risikoen for slag og tidlig død

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med obstruktiv søvnapné har økt forekomst av slag og død uansett årsak.

Obstruktiv søvnapné er assosiert med hjerte- og karsykdom og overvekt. Det har imidlertid vært uklart om tilstanden er en uavhengig risikofaktor for hjerneslag. Forskere fra Yale har nå undersøkt forekomsten av hjerneslag og død hos slike pasienter sammenliknet med en kontrollgruppe (1).

1 022 pasienter som fikk utført polysomnografi ved et søvnlaboratorium ble fulgt opp i median 3,3 år. 68 % hadde obstruktiv søvnapné, og 10 % av disse fikk slag eller døde i løpet av oppfølgingsperioden sammenliknet med 5 % i kontrollgruppen. I en multivariat analyse hadde pasientene med søvnapné to ganger høyere risiko for slag eller død i oppfølgingsperioden sammenliknet med dem som hadde normal polysomnografi (justert OR 2,0; 95 % KI 1,1 – 3,5).

– Dette er en spennende og viktig studie, som bekrefter at obstruktiv søvnapnésyndrom er en uavhengig risikofaktor for det kombinerte utfallet hjerneslag/transitoriske iskemiske anfall (TIA) eller død. Imidlertid hadde studien ikke tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise en sammenheng med kun død som utfall, sier overlege Knut Stavem ved Medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus.

– Det nye i denne studien er at den prospektivt påviser sammenhengen mellom obstruktiv søvnapné og hjerneslag. For tiden er det stor forskningsaktivitet når det gjelder denne sykdommen, og vi kan forvente nye spennende resultater de neste årene, sier Stavem.

Anbefalte artikler