For sent til sykehus etter hjerneslag

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

De fleste som rammes av hjerneslag kommer for sent til sykehus til å få behandling som kan begrense hjerneskaden.

Trombolytisk behandling er den eneste medikamentelle behandlingen for akutt hjerneslag i Norge, etter at den ble godkjent i 2003. Behandlingen kan begrense hjerneskaden, men bare dersom den gis innen tre timer etter at slaget inntraff. Bare én av fire pasienter kommer seg til sykehus så raskt etter et slag, ifølge overlege Lars Thomassen, leder for slagenheten ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Hvert år rammes 12 – 15 000 nordmenn av hjerneslag. Rundt 20 % av pasientene dør, mens 40 % overlever, men må leve med alvorlige senskader. 40 % lever videre uten store skader.

Ved avdelingen Thomassen leder ved Haukeland universitetssykehus er rutinemessig trombolytisk behandling prøvd ut siden 1998. Avhandlingen bekrefter funn fra større internasjonale studier som viser at denne behandlingsmetoden er trygg dersom den gis i en slagenhet med strenge behandlingsrutiner.

– Stadig flere avdelinger ved norske sykehus velger nå å tilby denne behandlingen, sier Thomassen.

Slagenhetene må oppfylle kravene fra EUs legemiddelmyndigheter. Ved slagenheten ved Haukeland kan man vise til gode resultater i så måte. EU-kravet er at mindre enn 8 % av slagpasientene kan ha symptomatiske blødninger etter behandlingen. Ved bergenssykehuset er raten rundt 4 %. De oppfyller også kravet om at 50 % av pasientene må oppnå uavhengighet i dagliglivet etter behandlingen.

Studien viser at avansert ultralyddiagnostikk kan brukes for å kartlegge blodsirkulasjonen i hjernen. Det gir mer nøyaktig informasjon enn klinisk klassifisering, og sørger for at man kan gi mer målrettet behandling. Det viktigste er da å løse opp blodproppen i løpet av de første fem timene.

– Våre ultralydresultater viste at 85 % av pasientene som oppnådde uavhengighet innen tre måneder var rekanalisert ved 24 timer, mens ingen som fortsatt hadde en blodpropp gjorde det klinisk bra. Når tromben ble oppløst i løpet av de første fem timene etter sykdomsstart var sannsynlighetene for bedring høyest. Vi kan gi en meget sikker prognose allerede 6 – 24 timer etter sykdomsstart ved hjelp av ultralyddiagnostikk. I tillegg ser det ut til at ultralyd, gjennom å forsterke trombolyseffekten og bedre rekanaliseringen, også har en terapeutisk effekt.

– Transkranial dopplerundersøkelse er nå rutinediagnostikk ved nevrologiske avdelinger, sier Thomassen.

Han leder også den norske delen av det internasjonale trombolyseregisteret SITS-MOST, hvor 198 norske pasienter er inkludert. Thomassen disputerte for Ph.D.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 9. desember 2005 med avhandlingen Acute stroke – The first six hours.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9932

Anbefalte artikler