Norsk lærebok om søvn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Heier, Mona Skard

  Wolland, Anne M.

  Søvn og søvnforstyrrelser

  376 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2005. Pris NOK 398

  ISBN 82-02-24344-0

  Denne boken om søvn og søvnforstyrrelser er skrevet for leger, annet helsepersonell, psykologer og pedagoger. Forfatterne er begge spesialister i nevrologi og klinisk nevrofysiologi og har i en årrekke arbeidet med søvnproblematikk.

  Boken er oversiktlig bygd opp, med hovedtemaene søvnfysiologi, insomni, søvnrelaterte pusteforstyrrelser, hypersomnier knyttet til sentralnervesystemet, døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier, psykisk relaterte søvnlidelser og søvn hos barn. Språket er forståelig og boken er lettlest, med en rekke kasuistikker og med gode figurer og tabeller.

  Forfatterne ønsker å gi en oversikt over søvn og søvnforstyrrelser både ut fra et patofysiologisk nivå og et klinisk nivå, ledsaget av praktiske råd og anvisninger samt konkrete eksempler. Å favne såpass vidt gjør at enkelte temaer nødvendigvis blir summariske, der utdypende viten må hentes i større lærerverk. Gjennom bokens 376 sider får man likevel en god introduksjon til søvnmedisinens kjernespørsmål. Sentrale temaer som ikke-farmakologiske behandlingsmetoder ved primær insomni og forsinket døgnrytmesyndrom hos ungdom er godt beskrevet. Søvnplager som har fått økt oppmerksomhet de senere år, slik som fedmerelaterte pusteforstyrrelser under søvn og døgnrytmeforstyrrelser ved skiftarbeid har også fått god plass. Nå og da merker man at behandlingsforslagene i boken er uttrykk for forfatternes personlige kliniske erfaringer, hvilket både er verdifullt og naturlig i et relativt ungt fagområde som søvnmedisin. Likevel kunne grensen mellom egne erfaringer og dokumentert kunnskap enkelte ganger vært klarere uttrykt. Et stort minus ved boken er at den ikke inneholder et stikkordregister – noe som ellers ville gjort den langt mer brukervennlig.

  Alt i alt er denne gode læreboken om søvnforstyrrelser svært velkommen i det ellers sparsomme utvalget av norske bøker om søvn. Den er brukbar både for spesialister og generalister innen medisin, så vel som andre profesjoner som møter søvnforstyrrelser i sitt virke. Boken vil være interessant lektyre både på kontoret og på nattbordet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media