Medisinsk faglighet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å ha faglighet i sentrum i 2006. Foreningen har fått ny fagdirektør – Bjarne Riis Strøm. I løpet av året skal de fagmedisinske foreningene – spesialforeningene – integreres bedre i Legeforeningens organisasjon.

Men hva er medisinsk faglighet? Det er som kvalitetsbegrepet: Vanskelig å definere, men lett å oppdage når det mangler. Faglighet er ikke å utføre en bestemt prosedyre, men å utføre en prosedyre på en bestemt måte. God medisinsk-faglig virksomhet kjennetegnes ved at etisk bevissthet, dybdekompetanse og blikk for helheten er til stede samtidig – både i forhold til enkeltpasienten og helsetjenestene samlet.

Anbefalte artikler