Pårørendes møte med kreftsykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lindøe, John Ove

  Lindøe, Ida

  Tid for å ta farvel

  139 s. Stavanger: Wigestrand Forlag, 2005. Pris NOK 353

  ISBN 82-8140-001 - 3

  Den 56 år gamle kvinnen Rigmor fra Stavanger får julen 2003 diagnostisert lungekreft med spredning. I boken Tid for å ta farvel skildrer ektemannen John Olav Lindøe tiden etter kreftdiagnosen frem til Rigmor må gi tapt for kreften sommeren 2004. I siste del av boken skriver Rigmors yngste datter Ida om sine opplevelser knyttet til morens sykdom.

  John Oves historie er en nøkternt skrevet fortelling med et sterkt innhold. Han beskriver sjokket de opplevde da Rigmor fikk den alvorlige diagnosen. Han skildrer deres møte med helsevesenet som tidvis bød på mange frustrasjoner. Han forteller om sin opplevelse av at kona gradvis ble svekket og hjelpetrengende på grunn av sykdommen. Han reflekterer rundt hvordan ta farvel med hverandre etter mange års samliv. Han opplevde at hans kone bare i liten grad ønsket informasjon om sykdom og prognose. Hun ønsket heller ikke å snakke direkte om den forestående døden. Datteren Idas beretning er skrevet i en direkte og ungdommelig stil. Hun forteller om hvor uvirkelig det var at hennes mamma plutselig fikk kreft. Hun skildrer tiden de hadde sammen mot slutten, om stunder med både gråt og smil, om kjærlighetserklæringer på SMS og ikke minst om smerten ved å se sin mor lide på slutten av sykeleiet.

  Forfatterne ytrer både kritiske og berømmende kommentarer til kreftomsorgen. Mangelen på kontinuitet i oppfølgingen, stadig nye leger og følelsen av at ingen tar ansvar bidrog til å gjøre tilværelsen vanskelig for den kreftrammede familien. Samtidig opplevde de at Rigmor fikk god pleie på sykehjemmet de siste månedene hun levde.

  Et annet sentralt tema i boken er hvordan man mentalt takler det å bli alvorlig syk og vite at man snart skal dø. Denne historien er en personlig beretning om de valg Rigmor tok, om hvordan hun ønsket å fokusere på det livet som var istedenfor å snakke om fremtiden. Dette var hennes måte å ta farvel på.

  Tid for å ta farvel er en trist og tankevekkende beretning om hvordan en familie berøres av alvorlig sykdom og død. Denne familien opplevde mange vanskeligheter i møte med sykehus og behandlingsapparat. I mitt arbeid med kreftpasienter opplever jeg store forskjeller i hvordan den enkelte pasient og familie føler seg ivaretatt. Noen vil nok kjenne seg igjen i deler av familien Lindøes opplevelser. Boken anbefales, særlig for helsepersonell som jobber med kreftpasienter og deres familier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media