Bedret immunforsvar etter stamcelletransplantasjon?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte blir immunforsvaret redusert. Dette kan muligens bedres ved bruk av ex vivo-ekspanderte autologe lymfocytter.

  Høydose kjemoterapi kombinert med hematopoetisk stamcelletransplantasjon brukes bl.a. i behandling av lymfomer og myelomatose. Etter kjemoterapi må stamceller fra pasienten settes tilbake, slik at et nytt immunforsvar kan dannes. Gradvis tap av immunitet inntrer over år hos pasientene, og immunologisk hukommelse er ikke lenger til stede etter behandling. Pasientene blir derfor revaksinert. Likevel er infeksjoner et problem og residiv forekommer ikke sjelden.

  I en studie fra USA vises det nå at ved å prime T-celler ex vivo kan immunresponsen mot spesifikke patogener bedres (1). T-celler ble primet med pneumokokkantigener og deretter satt tilbake til pasienten etter transplantasjon. Pasientene ble samtidig vaksinert med samme antigen, både før og etter transplantasjonen.

  – Man prøvde ut forskjellige tidsskjemaer og fant at det var gunstigst å vaksinere før transplantasjonen, for deretter å gi tilbake autologe lymfocytter primet ex vivo med pneumokokkantigen så tidlig som 12 dager etter transplantasjonen og deretter revaksinere, sier seksjonsoverlege Arne Kolstad ved Radiumhospitalet.

  – Det ble oppnådd spesifikke T-hjelpecelleresponser mot vaksinen, og pasientene hadde beskyttende nivåer av antigenspesifikke antistoffer. Det mest overraskende funnet var at man ikke bare fikk god immunitet mot pneumokokkvaksinen, men også bedret immunitet mot andre antigener som cytomegalovirus og stafylokokkenterotoksin. I tillegg observerte man en akselerert regenerasjon av T-hjelpeceller, både i antall og funksjon.

  Forfatterne konkluderer med at metoden øker T-hjelpecelleresponser generelt, noe som kan være viktig for at pasientene skal få tilbake et så normalt immunforsvar som mulig, sier Kolstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media