Oksygen til alle etter kirurgi?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Pasienter som får ekstra oksygen under og etter operasjoner har lavere risiko for sårinfeksjoner.

Bør alle få ekstra oksygen perioperativt? Foto Medical – surgery & emergency

Sårinfeksjon er en vanlig komplikasjon etter kirurgi. Det er vist at høyt oksygentrykk i vevet kan redusere risikoen for infeksjoner. I en nylig publisert studie ble 300 pasienter til elektiv kolorektal kirurgi randomisert til tilførsel av enten 30 % eller 80 % oksygen under operasjon og i seks timer etterpå (1). Infeksjoner i operasjonsområdet ble registrert i 14 dager etter inngrepet.

Infeksjoner ble observert hos henholdsvis 24 % og 15 % av pasientene som fikk henholdsvis 30 % O₂ og 80 % O2 (p = 0,04).en multivariat regresjonsanalyse var risikoen for sårinfeksjon redusert med 54 % (95 % KI 0,22 – 0,95) hos dem som hadde fått 80 % O₂ sammenliknet med standardgruppen.

– Denne studien støtter flere eksperimentelle studier og en annen klinisk studie ved kolorektal kirurgi som indikerer at høye vevskonsentrasjoner av oksygen perioperativt er gunstig for å unngå sårinfeksjoner, sier professor Arthur Revhaug ved Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det finnes imidlertid en annen nylig publisert studie i JAMA som gav motsatt konklusjon (2). Inntil eventuelle nye studier skulle vise noe annet, synes jeg at vi sterkt bør overveie å innføre en rutine med tilførsel av oksygen intraoperativt og i to timer postoperativt til våre pasienter. Tenk hvis vi kunne laget en slik studie i Norge, sier Revhaug.

Anbefalte artikler