B. Backe & P. Øian svarer:

Bjørn Backe, Pål Øian Om forfatterne
Artikkel

Odd Rognerud Jensen & Ditlev Fossen skriver: «Medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg synes å velge en annen vei, nemlig å unngå intensiv overvåking ved å anbefale hjemmefødsel eller fødsel i fødestue.» Her viser de at de skjønner lite av hva vi driver med.

Stortinget har bestemt, etter grundig utredning, at vi skal ha en desentralisert og differensiert fødselsomsorg som et alternativ til en sentralisering, slik man for eksempel har gjennomført i Sverige. Nasjonalt råds oppgave er rimeligvis å arbeide for at Stortingets vedtak gjennomføres. Driftsomlegging fra fødeavdeling til fødestue i lokalsykehus er mange steder det eneste alternativet dersom det skal opprettholdes et fødetilbud ved små lokalsykehus. Dette anbefaler vi.

Ordninger med vikarer er nødløsninger. Når fødselstall eller pasientvolum er for lavt, er det ikke mulig å ha et stabilt, varig fagmiljø. Det er gode holdepunkter for at desentralisert fødselsomsorg er trygt; det siste bidraget er en systematisk litteraturgjennomgang foretatt av Kunnskapssenteret (1).

Ved begge de to avdelingene der Jensen og Fossen arbeider, planlegges kontrollerte studier for å undersøke om det blir mindre intervensjon hvis fødende med lav komplikasjonsrisiko identifiseres og behandles etter de prinsippene som brukes ved fødestuene. Dette viser at spørsmålet om korrekt bruk av overvåking og intervensjon opptar mange. Vi beklager at andre åpenbart viser liten vilje til å reflektere kritisk over egen praksis.

Anbefalte artikler