Barns varierende oppvekstvilkår

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lippe, Anna L. von der

  Wilkinson, Simon R.

  Risikoutvikling – tilknytning, omsorgssvikt og forebygging

  Et jubileumsskrift til Kari Killén.165 s, tab, ill. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2005. Pris NOK 230

  ISBN 82 -7894-209 -9

  Kari Killén har vært en forkjemper for barns oppvekstvilkår i en årrekke. Hovedfokus for hennes kliniske og forskningsmessige arbeid har vært knyttet til barnemishandling og omsorgssvikt, særlig hos sped- og småbarn. Jubileumsskriftet som utgis i forbindelse med at Kari Killén fylte 70 år i 2004, har derfor ulike kapitler om barns tilknytningsforhold, omsorgssvikt, risikoatferd og ulike aspekter ved støtte og hjelp for barn som lever under svak eller sviktende omsorg.

  Boken er delt inn i tre hovedavsnitt; om tilknytning, om omsorgssvikt og om samfunnets forhold til omsorgssvikt. I hvert avsnitt er det underkapitler der enkeltforfattere beskriver ulike områder. Det er i alt ti forfattere fra Norge, Sverige og Danmark.

  Forfatterne har lagt opp sine kapitler ganske forskjellig. Det finnes oversiktsartikler over barns tilknytning til andre og forstyrrelser i denne prosessen. Boken har beskrivelser av forebyggende arbeid hos gravide rusmisbrukere, studier av symptomer, trivsel og mestring hos førskolebarn og artikler om risikofaktorer hos større barn og ungdom. Det er også kapitler om skolens rolle, barnevernets arbeidsmåter og behovet for samordning av ulike hjelpetjenester for barn og familier. Til slutt i boken redegjør Kari Killén for sine fremtidsvyer om forebygging for å bedre oppvekstvilkårene for barn som lever i risiko for skjevutvikling.

  Bokens styrke ligger i at den tar opp mange ulike forhold hos barn som lever i en situasjon der omsorgen ikke er tilstrekkelig. Her kan man lese om generelle forhold og om ulike prosjekter som har vært gjort på dette feltet. Redaktørene ser ut til å ha gitt forfatterne frie tøyler i sine presentasjoner. Dermed er det en del ting som gjentas i flere kapitler, og boken kan ikke anbefales som noen lærebok på feltet. Imidlertid vil lesere som er opptatt av barnemishandling, omsorgssvikt og barns oppvekstvilkår generelt, kunne finne interessante kapitler i boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media