Funksjonshemning og menneskeverd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Edwards, Steven D.

  Disability

  Definitions, value and identity. 156 s. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005. Pris USD 48

  ISBN 1 -85775 -700-9

  Dette er en viktig bok. Den handler om dem blant oss som lever et liv med utfordringer utover det vanlige – de som oftest betegnes som mennesker med funksjonshemninger. Men det handler også indirekte om de andre; de som definerer hva funksjonshemning er, de som lager lover og regler som virker inn på funksjonshemmedes levekår og livsmuligheter, eller konstruerer bygninger og annen infrastruktur som mennesker med funksjonshemninger vanskelig kan nyttiggjøre seg.

  Forfatteren Steven D. Edwards (f. 1957), som er professor i filosofi ved University of Wales Swansea, og selv funksjonshemmet, reiser tre viktige spørsmål: Hva vil det si å være funksjonshemmet? Hva betyr det å leve et godt liv? Hva vil det si å være en person og å ha en identitet? Disse tre spørsmål knyttes sammen gjennom en diskusjon omkring genetisk screening, medisinske prioriteringer, fosterdiagnostikk og abort av fostre med påviste avvik. Forfatteren er selv skeptisk til den gjeldende praksis på området og går langt i å argumentere for et menneskeverd og rett til liv for alle uansett skade eller avvik. Men samtidig legger han systematisk og logisk frem de ulike perspektiver på en måte som er til å få forstand av enten man er enig eller uenig. Særlig nyttig for studenter er en grundig gjennomgang i det første kapitlet av de ulike definisjoner av funksjonshemning og deres forhistorie.

  Boken bør bli obligatorisk lesing for alle som arbeider med de berørte fagområder. La den bli gjenstand for diskusjon på møter eller pauserom! Den er også velegnet som debattbok for studenter i de forskjellige helsefaglige studier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media