Vil utdanne forskere på halve tiden

Artikkel

Dagens forskere er for gamle, utdannelsen tar for lang tid og er for fragmentert, mener Universitetet i Bergen. Interessen blant legene er heller ikke som før. 16. desember 2005 åpnet en ny og mer effektiv forskerskole i klinisk medisin.

– Det tar gjerne 5 – 10 år å gjøre ferdig en doktorgrad, og kanskje ytterligere 10 år til man er professor. Gjennomsnittlig alder for nyutdannede legeforskere med doktorgrad er 40 år, sier professor Amund Gulsvik til Tidsskriftet.

Universitetet vil gi et mer strukturert tilbud med mer effektiv veiledning av kandidatene.

– Vi ønsker å optimalisere stipendiattiden frem til Ph.D., og veilede postdoktorer frem til professorkompetanse. Vi kan bidra med teoretisk opplæring i kontrollerte kliniske forsøk, klinisk epidemiologi, gi publiseringserfaring og erfaring som ekstern fagvurderer (referee) mot klinisk orienterte tidsskrifter, og hjelpe til med bygging av nettverk. Postdoktorene kan lære litt om å være veiledere og miljøskapere. Målet er i første omgang at doktorgradene tar tre år, sier Gulsvik, som skal lede forskerskolen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9957

Anbefalte artikler