Eksperter for eksperter

Till Uhlig Om forfatteren
Artikkel

Yee, Arthur M.F.

Paget, Stephen

Expert guide to rheumatology

494 s, tab, ill. Philadelphia, PA: American College of Physicians, 2005. Pris USD 50

ISBN 1-930513- 55- 0

Boken er skrevet av flere titalls bidragsytere, men blant dem kommer bare en håndfull fra land utenfor USA – og de aller fleste hører hjemme i New York. Et spørsmål blir da om fagfeltet revmatologi kan dekkes bredt nok med et så selektert forfatterpanel og om fremstillingen i tilstrekkelig grad også bringer inn globale perspektiver.

I introduksjonen legges det vekt på at utgangspunktet for boken er det kliniske perspektiv og at praktisk talt alle bidragsytere også er klinikere. På forhånd var alle blitt bedt om å skrive på samme måte som om de skulle gi råd til en behandler som hadde henvist en pasient.

Ut fra dette er boken praktisk orientert og gir nyttige anbefalinger til klinikere. Et trettitall kapitler behandler inflammatoriske leddsykdommer, kollagenoser, vaskulitter, infeksjoner, degenerative sykdommer, smertesyndromer og ledsagende sykelighet. En innføring i immunologien i starten av boken inntar et klinisk og pasientorientert perspektiv, noe som er tiltalende.

De siste tre kapitler omhandler farmakologiske aspekter og gjelder ikke-steroide antiflogistika, glukokortikosteroider og medikamenter som virker modifiserende på grunnsykdommen. Selv om boken kom ut i 2005, tar den ikke for seg den dramatiske utviklingen knyttet til coxibene, som kulminerte høsten 2004 da Vioxx ble trukket fra markedet. Det eneste som fremgår, er bekymringen for bivirkninger for hjertet og kretsløpsorganene. Den dramatiske utviklingen som førte til at forskrivningen av coxiber falt med 90 % i løpet av et år, har derimot ikke kommet med. Dette eksemplet viser at bøker ikke alltid lykkes i å gi leseren oppdatert informasjon, noe som altså også gjelder ekspertveiledere.

Ellers er fremstillingen vellykket, med nyttige tabeller, opplistinger og en balansert blanding av basisinformasjon og anbefalinger. Boken holder en saklig tone, men våger også å komme med klare anbefalinger, for eksempel med hensyn til doseringsregimer av navngitte medikamenter. Klinikere vil ha god nytte av boken for å kunne lese seg opp innenfor et avgrenset område, og er kanskje best egnet til å øke egen kunnskap på definerte områder av revmatologien. Men boken kan også gi svar på spesielle problemstillinger hos de enkelte pasienter.

Anbefalte artikler