Sier ikke nei til obduksjon

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Krav om samtykke fra pasient eller pårørende har foreløpig ikke ført til færre obduksjoner.

Flere patologer fryktet at det ville bli færre obduksjoner etter at det kom ny forskrift 1.4. 2004. Der kreves det et informert samtykke fra pasient eller pårørende, som kan si nei uten å gi noen begrunnelse. Også dersom en pasient har gitt samtykke, mens pårørende reserverer seg, skal det som hovedregel ikke utføres obduksjon.

Nå har Den norske patologforening hentet inn tall frem til 1.7. 2005 fra sykehusene. Det er riktignok fortsatt en nedgang i antallet obduksjoner slik det har vært over flere år, men tendensen har ikke forverret seg med samtykkeordningen. I 2003 var det 3 046 sykehusobduksjoner, mens tallet sank til 2 900 i 2004. For 2005 er det estimert at det vil bli 2 886 obduksjoner basert på tallene fra første halvår.

– Det er for tidlig å trekke noen bastante konklusjoner etter ett år, men det ser foreløpig ikke ut til at flere reserverer seg, sier Tor Jac Eide, nylig avtroppet leder i Patologforeningen.

Tallene viser ellers at det i 2004 bare ble utført halvparten så mange sykehusobduksjoner som i 1977. – Hvis nedgangen fortsetter, vil det for å sette det på spissen, ikke bli utført sykehusobduksjoner i Norge i 2050, sier han.

Innen rettsmedisinske obduksjoner har nedgangen vært på 11 % fra 2000 til 2004.

Anbefalte artikler