Medlemstilbud

Artikkel

Hotellavtalene videreføres

Avtalene Legeforeningen har med hotellkjedene Thon Hotels, Choice Hotels, samt Soria Moria Hotell og konferansesenter, videreføres i 2006. Spesielt i universitetsbyene er det fremforhandlet gunstige priser på rom/frokost. Les mer på www.legeforeningen.no/index.gan?id=87708

eFaktura til kontingenten

Medlemmene i Legeforeningen kan nå velge å betale medlemskontingent og ansvarsforsikring med eFaktura. Ordningen innføres fra januar/februar 2006. Fordelen med eFaktura er at regningene kommer ferdig utfylt rett i nettbanken. For å registrere eFakturareferanse i din nettbank, se instrukser på www.legeforeningen.no/index.gan?id=54600

Anbefalte artikler