Nytt om navn

Artikkel

Beste indremedisinske forskningsinnlegg

Trond Vartdal

Arnljot Tveit (f. 1958) og Trond Vartdal (f. 1969) er tildelt hver sin pris for beste forskningsinnlegg under indremedisinsk høstmøte. Tveit, som arbeider ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum, fikk prisen for studien Asker og Bærum Atrieflimmerundersøkelse (ABAF), hvor man har undersøkt forekomst av atrieflimmer blant 75-åringer i Asker og Bærum med EKG.

Trond Vartdal ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, fikk prisen for studien Tidlig ekkoundersøkelse påviser viabelt myokard etter hjerteinfarkt. Studien viser at ekkokardiografi med nye ultralydmarkører med stor nøyaktighet kan påvise den transmurale infarktutbredelsen allerede før reperfusjon.

Norsk president i WFN

Professor Johan Arild Aarli (f. 1936) ble på verdenskongressen i nevrologi valgt til ny president for World Federation of Neurology (WFN). Aarli, som er avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, ble valgt for en periode på fire år.

– Dette gir meg sjansen til å få gjennomført det jeg har ønsket; utbygging av nevrologi på global basis i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO), uttaler Aarli i en pressemelding fra Helse Bergen.

Aarli har vært professor og avdelingsleder ved Haukeland siden 1977, og har blant annet jobbet for å bygge ut en moderne slagenhet, etablere et regionalt epilepsisenter og en regional spinalenhet. Han har også vært dekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, formann i Norsk nevrologisk forening og leder for etterutdanningskursene i den europeiske nevrologiforeningen (EFNS).

WFN har rundt 25 000 medlemmer og jobber for å utvikle bedre strategier for å behandle pasienter med sykdommer i nervesystemet, øke utdanningstilbudet i nevrologi globalt og øke innsatsen innen nevrologisk forskning.

Strategidirektør ved Ullevål

Svein Erik Tangsrud (f. 1946) er ansatt som strategidirektør ved Ullevål universitetssykehus. Stillingen er helt ny ved Ullevål, og Tangsrud vil i første omgang arbeide for å få på plass en strategigruppe. Tangsrud har i mange år vært leder for Kvinne-Barn-divisjonen ved sykehuset.

Medinnovas idépris

Medinnovas idépris for 2005 er tildelt Finn-Eirik Johansen ved Institutt for patologi, Rikshospitalet, for utviklingen av et nytt prinsipp for å hindre pneumokokkinfeksjoner. Infeksjoner oppstår gjerne ved at pneumokokkene krysser slimhinnene, og Johansen har oppdaget et prinsipp som kan hindre transport av bakteriene over denne barrieren, skriver Rikshospitalet. Prosjektet er et samarbeid med stipendiat Ranveig Braathen, professor Inger Sandlie og professor Sven Hammerschmidt. Ifølge juryen er Johansens idé basert på et solid vitenskapelig arbeid, samtidig som det helsemessige og kommersielle potensialet vurderes som meget stort. Medinnovas idépris er på 250 000 kroner.

Ny direktør i Helse Øst

Bente Mikkelsen

Bente Mikkelsen (f. 1959) er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Øst, og tar over etter Tor Berge som går av med pensjon. Mikkelsen har bakgrunn både som praktiserende lege og som leder innen helsesektoren, skriver Helse Øst. Steinar Marthinsen, som også var kandidat til stillingen, fortsetter som viseadministrerende direktør.

Anbefalte artikler