Studentene søker mentorer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I samarbeid med Oslo legeforening har Norsk medisinstudentforening etablert en mentorordning der studenter og en ferdig utdannet lege møtes til jevnlige samtaler.

Oslo legeforening var vertskap for nye og etablerte mentorer. Fra v.: Cecilie Scheel, Simon Wilkinson, Elisabeth Stura, Camilla Jedefors, Dag Torfoss, Borghild Roald, Signe Sjøvik, Jan Bertil Eggesbø og Svein Aarseth. Foto Lise B. Johannessen

Oslo legeforening inviterte i november 2005 til et møte med etablerte mentorer samt leger som ønsker å bli mentorer. Hovedmålet med mentorordningen er å gi studentene mulighet til en fast og langvarig kontakt med en ferdig utdannet lege. De tre mentorene som deltok på møtet gav alle uttrykk for at det å være mentor både er morsomt og inspirerende.

Mentorene savner imidlertid et forum der de kan møtes til felles diskusjon om mentorrollen og få kunnskap om hva som foregår i de andre gruppene. For å imøtekomme dette ønsket, gav Svein Aarseth, Oslo legeforenings leder, uttrykk for at foreningen ville fortsette å invitere til møter der etablerte og eventuelle nye mentorer kunne møtes for å utveksle erfaringer.

I Oslo er det per i dag ni mentorgrupper med omlag 50 studenter. Disse består av sju til ni studenter av begge kjønn som er i ulike faser av studiet, fra de som nettopp har startet medisinstudiet til studenter som nærmer seg avsluttet studium. Gruppene møtes gjennomsnittlig tre ganger i semesteret. Studentene bestemmer selv hvilke temaer som skal tas opp, mens mentorens rolle er å være en blanding av venn, veileder og lege.

Hittil er ordningen kun etablert for medisinstudentene ved Universitetet i Oslo. Elisabeth Stura, medisinstudent ved Universitetet i Bergen, deltok imidlertid på møtet i den hensikt å forsøke å etablere en liknende ordning i Bergen. Svein Aarseth oppfordret henne til å kontakte Hordaland legeforening for å få til et samarbeid med fylkesavdelingen.

Camilla Jedefors, som er studentenes koordinator for ordningen i Oslo, fortalte at hun gjennom muntlig og skriftlig informasjon søker å få nye studenter til å melde seg til ordningen. Men det krever også flere mentorer. Derfor var det svært positivt at de fem «nye» legene som deltok på møtet, alle gav uttrykk for at de ønsket å starte mentorgrupper.

For ytterligere informasjon om ordningen og hvordan du kan bli mentor eller delta som student i en mentorgruppe, kontakt camilla.jedefors@studmed.uio.no eller oslo.legeforening@legeforeningen.no

Anbefalte artikler