Kunngjøringer

Artikkel

APLF

Alment praktiserende lægers forening holder sitt årlige Geilokurs fra 12.-17.3. 2006 på Dr. Holms Hotel.

Uken består av et klinisk emnekurs i kardiologi på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om fred, forsoning og tilgivelse, foruten foreningsdag. Kursene er søkt godkjent med henholdsvis 22 og 10 timer/poeng.

Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt Aplfs medlemmer. Påmeldingsfrist: 15.1. 2006. Påmelding sendes Aplf v/Wenche Brunell, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, faks nr. 23 10 91 50 eller e-post: wenche.brunell@legeforeningen.no

Nye styrer hos radiologene

Norsk radiologisk forening

Frode Lærum er valgt til ny leder i Radiologforeningen. Med seg i styret har han Else Berit Belken, Inger-Frid Kjosavik, Eric Dorengberg, Karin Mæland, Carsten Borcker og Kristian Søvik.

Norsk forening for pediatrisk radiologi

Jostein Westvik er valgt til ny leder for barneradiologene. De øvrige styremedlemmene er Reidun Bull, Solveig Natvig og Bjarne Smevik.

Anbefalte artikler