Snus kan gi kreft og hjertesykdom

Artikkel

Svenske forskere har gjort en risikovurdering av snusbruk ved å gå gjennom forskningsdokumentasjonen på området de siste årene. De mener det er tilstrekkelige holdepunkter for å si at snus øker risikoen for kreft i munnhule og bukspyttkjertel. Når det gjelder hjerte- og karsykdommer viser ikke snus noen sikker økt risiko for sykelighet over tid, men derimot økt dødelighet. Nikotin fører til hjerterytmeforstyrrelser som kan gi mer alvorlige infarkter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9901

Anbefalte artikler