Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Torgeir Gilje Lid

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer

Medisin og vitenskap

Børge Sivertsen
Siri Omvik
Ståle Pallesen
Inger Hilde Nordhus
Bjørn Bjorvatn
Pål A. Reine
Ulf E. Kongsgaard
Nils Smith-Erichsen
Erik Rødevand*
Olav Sletvold
Kristin Thorseng Kvande
Tone Morken
Torill H. Tveito
Steffen Torp
Åshild Bakke
Bente E. Moen
Kjersti Steinsvåg
Magne Bråveit
Mia Nadja Bauer
Joseph Odijk

Profesjon og samfunn

Per Egil Kummervold
Marianne Trondsen
Hege Andreassen
Deede Gammon
Per Hjortdahl
Steinar Hunskår
John-Arne Røttingen
Lise Lund Håheim
Berit Mørland
Torbjørn Fosen Wisløff
Anita Lyngstadaas
Marit Tveito
Bernt Lindtjørn
Silje Andreassen
Eirik Kjus Aahlin
Anne Kjersti Befring
Norvald Langeland

Kommentar og debatt

Olav Flaten
Atle Fretheim
Jens-Gustav Iversen
Arne Svilaas
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Jan Otto Syvertsen
Terje Rootwelt
Magnhild Berge
Steinar Madsen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Sverre Lundevall
Bente Aschim

På tampen

Pernille Rød Larsen