()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

  Medisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold, Moss, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i fordøyelsessykdommer. Vedtaket gjelder fra 3.9. 2004.

  Sosial- og helsedirektoratet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling godkjent følgende:

  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet HF, Ottestad, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe I i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen gjelder fra 7.9. 2004.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media