Minneord

Artikkel

Overlege Olav Histøl døde brått og uventet 1. september 2004, 72 år gammel. Han var født i Vennesla 27. februar 1932. Etter artium i Kristiansand studerte han medisin og tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1958. Etter turnustjeneste fulgte spesialistutdanning, først i generell kirurgi og deretter i ortopedisk kirurgi. Han hadde en omfattende og variert tjeneste bak seg, blant annet ved Telemark sentralsykehus, Drammen sykehus, Sentralsykehuset i Kristiansand, Kronprinsesse Märthas Institutt, Sophies Minde Ortopedisk Hospital, Notodden sykehus og Kongsberg sykehus, før han kom tilbake til Buskerud sentralsykehus som overlege i 1985. Her var han til han gikk av med pensjon i 2000.

Alle som lærte Olav å kjenne, måtte bli glad i denne stødige, rolige mannen med så mildt vesen. Hverdagen i en travel akuttkirurgisk og ortopedisk avdeling kan være krevende og til tider medføre høyt stressnivå. Olav var alltid like rolig, selv om vi som kjente ham merket at hans hjerte slo både fort og varmt for de ofte alvorlig syke og skadede medmenneskene han fikk ansvaret for.

Ved Buskerud sentralsykehus hadde han blant annet ansvaret for barneortopedien. Der kom hans personlige egenskaper til sin fulle rett. Med sine store og følsomme hender behandlet han små barn med blant annet klumpfot og hoftefeil. Resultatet var imponerende. Både foreldre og barn ble glad i denne legen som nok ikke sa så mye, men som sa det viktige med få ord.

Olav stilte store krav til seg selv som lege. Han utvidet hele tiden sine kunnskaper og styrket sin kompetanse ved å lese fagtidsskrifter, fagbøker og som flittig gjest på faglige møter.

Det var trygt og godt å ha Olav som kollega, og han var lett å be om hjelp. Han var en aldri sviktende ressurs som vi alle kunne ty til, og som var der når man trengte ham.

Vi føler dyp sorg når han nå er borte. Våre tanker og medfølelse går til hans kone Aud, deres barn, svigerbarn og barnebarn.

På vegne av nåværende og tidligere kolleger ved Sykehuset Buskerud.

Norvald Langeland

Øistein Høvik

Amund Rudlang

Finnur Snorrason

Anbefalte artikler