Beskytter morsmelk mot allergi?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det er fortsatt ikke avklart om morsmelk forebygger astma og atopisk eksem.

Morsmelk har en rekke positive effekter, men betydningen av morsmelk mot allergi er omdiskutert. Noen studier har vist en viss beskyttende effekt, mens andre har antydet en økt risiko for astma og atopisk dermatitt.

I en dansk studie ble over 15 000 mødre telefonintervjuet under svangerskapet og da barna var seks og 18 måneder gamle (1). Eksklusiv brystmelkernæring i minst fire måneder var assosiert med økt risiko for atopisk eksem hos barn hvis ingen av foreldrene hadde allergi (insidensrateratio 1,3; 95 % KI 1,1 – 1,6), men det var ingen sammenheng mellom atopisk eksem og brystmelk dersom en eller begge foreldre hadde allergier.

– Selv om det finnes mange motstridende studier om morsmelk ved astma og atopisk eksem, viste en fersk metaanalyse av over 4 300 artikler at eksklusiv amming faktisk beskytter mot utvikling av atopisk eksem og astma (2), sier Gro Nylander, overlege og leder av Nasjonalt Ammesenter, Rikshospitalet.

– Det kan finnes små, foreløpig udefinerte, subgrupper som ikke har nytte av morsmelk når det gjelder allergi. Inntil dette er avklart, bør det settes større lit til en metaanalyse enn til enkeltstudier. Et hovedproblem er at begrepet eksklusiv amming ofte ikke er definert. En stor andel nyfødte får kumelkbasert tillegg under oppholdet i barselavdelingen, noe mor neppe tar i betraktning når hun seks og 18 måneder senere angir hvor lenge hun fullammet, sier Nylander.

Anbefalte artikler