Ikke effekt av laser mot kviser?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En ny amerikansk studie viste ingen effekt av vaskulær laser på acne vulgaris.

Foto University Erlangen, Department of Dermatology

Det finnes flere gode behandlingsalternativer ved alvorlig akne. Disse innebærer vedvarende behandling som kan være vanskelig å gjennomføre for pasienten og som kan ha bivirkninger. Laser er ansett som et tiltrekkende alternativ, og en liten studie publisert i 2003 viste at vaskulær laser kunne ha effekt på akne (1).

I en randomisert, enkeltblindet, kontrollert klinisk studie fikk 40 pasienter (snittalder 21 år) 1 – 2 laserbehandlinger mot halve ansiktet (2). 26 pasienter møtte til etterundersøkelse etter 12 uker, men det var da ingen forskjeller på de to ansiktshalvdelene.

– Resultatene i disse to studiene kan synes motstridende. Det burde ikke være så overraskende. Pasientmaterialet i studiene er ikke direkte sammenliknbare og selve laserbehandlingene er gjort noe ulikt, sier seksjonsoverlege Nils-Jørgen Mørk ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Begge studiene har inkludert få pasienter. Akne er en dynamisk prosess. For å vise en eventuell effekt av laserbehandling behøves store prospektive dobbeltblinde undersøkelser der samme type laser brukes, og der selve laserbehandlingen er standardisert. En slik studie bør gå over flere måneder.

Inntil vi ser resultatet av slike studier, bør vi være forsiktige med å anbefale våre unge lidende aknepasienter kostbar laserbehandling, sier Mørk.

Anbefalte artikler