T. Rootwelt svarer:

Terje Rootwelt Om forfatteren
Artikkel

Jeg har fem barn, men hvis jeg likevel på nytt skulle bli en ventende far, ville jeg som Lindemann ha valgt sectio ved påviste høye antistofftiter. Men det er ikke det samme som at det er riktig å bruke (betydelige?) ressurser på å screene alle. Kanskje er det riktig, kanskje ikke.

Jeg vil gratulere Lindemann og medarbeidere med en vel gjennomført studie, som vi på Rikshospitalet med glede var med på, og som jeg ser frem til å se publisert. Den vil sikkert gi viktig informasjon. Det jeg er usikker på, er hvor stor helsegevinsten av screening av alle vil være, idet hjerneblødning rundt fødselen på bakgrunn av trombocytopeni trolig er meget sjeldent nå – jeg har ikke funnet noen tilfeller i de nyere studiene.

For bedre å kunne vurdere om det vil være riktig å innføre en generell screening, håper jeg at man også legger frem tall for ressursbruken forbundet med dette, inklusive ultralydkontroller, sectio og innleggelser i nyfødtavdelinger på grunn av «wet lung» og/eller prematuritet.

Anbefalte artikler