Viktig møteplass for allmennleger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Olav H. Hauges vakre dikt «Det er den draumen» danner lyrisk bakteppe når nær 1 000 allmennpraktikere og deres medarbeidere er samlet til Primærmedisinsk uke 2004.

– Med god forankring i egen arbeidshverdag skal vi svinge oss opp, søke ny viten og opplevelser som vi kan bringe med oss hjem, sier Bente Thorsen. Hun representerer Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) og leder hovedkomiteen som har satt sammen et spennende faglig og kulturelt program.

– Primærmedisinsk uke (PMU) er årets største begivenhet og en viktig møteplass for de ca. 800 allmennlegene som vil være til stede i løpet av uken, sier Thorsen. – Primærmedisinen er grunnmuren i norsk helsetjeneste. Olav H. Hauges dikt er ment å vise oss den mulighet vi har til nytenking og nyskaping av faget vårt. Allmennpraktikerne besitter et stort potensial som vi kanskje ikke helt erkjenner i vår travle arbeidshverdag. Derfor er det viktig med en slik møteplass.

PMU er som tidligere år arrangert av NSAM, Alment praktiserende lægers forening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA, tidligere OLL) i fellesskap: – Vi startet planleggingen allerede våren 2002 og kan nå se frem til noen interessante og lærerike dager. Årets program har et tyngdepunkt omkring psykisk helse. Andre temaer er hormonbehandling ved klimakteriet, kreft hos voksne og barn, nyere hjertesviktbehandling og emner knyttet til legers og medarbeideres rolle og arbeidshverdag.

– Det har vært morsomt å jobbe i komiteen. Jeg er positivt overrasket over at så mange har sagt ja til å bidra. Vi har mange flinke folk som vil være kursledere og foredragsholdere, sier Bente Thorsen, som har erfart en stor dugnadsånd i primærlegekorpset og hos medarbeidere, men også fra kolleger i spesialisthelsetjenesten.

Primærmedisinsk uke er først og fremst en faglig møteplass, men arrangørene har i alle år lagt stor vekt på et godt kulturelt og sosialt program. Under åpningsseremonien vil blant annet videokunstneren Tone Myskja opptre, sammen med sangere fra Det Norske Solistkor. Ole Paus vil, tradisjonen tro, slenge sine verbale spark til forsamlingen hver morgen. Elisabeth Dillingøen er ukens bildende kunstner.

Les mer: www.pmu2004.no

Anbefalte artikler