Vellykket internasjonal lansering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens nettbaserte kurs for fengselsleger ble i september presentert internasjonalt ved Norges faste delegasjon i Genève.

Kurset tar for seg menneskerettigheter og etikk, og henvender seg til leger over hele verden (1). Det er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske lægeforening, World Medical Association (WMA) og verdens fremste eksperter på temaet. Ved høstens offisielle lansering fikk kurset stor oppmerksomhet både i medisinsk-faglige publikasjoner og i allmennpressen, blant annet med bred omtale i den britiske statskanalen BBC (2).

Kurset er allerede gjennomført av fengselsleger i flere land. Nå vil den internasjonale Røde Kors-komiteen sørge for å gjøre det kjent i sine medlemsland, og at helsepersonell som besøker fengsler på vegne av Røde Kors, gjennomfører det.

– Det er et stort behov for et slikt program både i Norge og internasjonalt, sier president Hans Kristian Bakke. – Innsatte skal ha den samme tilgangen på helsetjenester som andre. Kurset legger derfor stor vekt på deres rettigheter, og på å heve legenes kompetanse på dette feltet. Mange leger som jobber i fengsler føler seg ikke alltid kompetente overfor de medisinske problemstillingene som pasientene presenterer. Fengselsleger opplever nok også av og til en konflikt mellom hensynet til pasienten og fengselsledelsens ønsker, sier han.

– Problemstillingen er enda mer komplisert i andre land. Blant annet kan det være snakk om tortur, også i fengslene. Leger internasjonalt følger dessuten ikke alltid grunnleggende medisinsk etiske retningslinjer eller menneskerettigheter, sier Bakke.

– Legene har nå fått et verktøy til å gjøre noe dersom de blir gjort oppmerksomme på, eller selv blir involvert i, tilfeller av mishandling eller tortur, sa Delon Human, generalsekretær i WMA, ved lanseringen.

Kurset finner du på: http://lupin-nma.net/

Anbefalte artikler