Revma-ABC søker målgruppe

Till Uhlig Om forfatteren
Artikkel

Snaith, Michael L.

ABC of rheumatology

3. utg. 125 s, tab, ill. London: BMJ Books, 2003. Pris GBP 20

ISBN 0-7279-1688-2

Den tredje utgaven av ABC i revmatologi inneholder 22 kapitler som dekker fagfeltet. Kapitlene er skrevet av forskjellige ledende britiske revmatologer. Denne utgaven har to nye kapitler: ett om revmatologi i kommunene og ett med tittelen «Er det en bindevevssykdom?».

Redaktøren tilkjennegir ikke i forordet det eksplisitte formålet med boken. Bokstavene ABC i tittelen gir derimot en forventning om en klar fremstilling av fagområdet revmatologi. Kapittelforfatterne lykkes da også med å formidle kunnskap kort, oppdatert og stort sett systematisk. Inndelingen av stoffet innenfor hvert kapittel er overlatt til forfatterne, en enhetlig struktur mangler.

Boken er meget omfattende illustrert med bilder, diagrammer og ikke minst tabeller. Mer enn halvparten av plassen er ikke vanlig tekst. Denne variasjonen i tekstflyten er vellykket. Tabellene kan brukes til å få en rask tilgang til emnet, og mange tabeller gir stikkord, for eksempel en liste for behandling av systemisk lupus erythematosus. Noen ganger er kapitlene noe uoversiktlige når tekst, bilder, illustrasjoner, tabeller og enkelte bokser med oppsummeringer går om hverandre.

En ulempe er A4-formatet som gjør boken lite egnet som oppslagsbok. Den klarer seg imidlertid med 120 sider med tekst, og faget revmatologi fremstår derved ikke som uoverkommelig. Leseren kan få tilgang til et problemområde innen faget ved å lese få sider.

Jeg har stilt meg spørsmålet om målgruppen for boken. Den vil være best egnet for leger, innholdet er ellers for detaljert for de aller fleste – om ikke alle andre faggrupper – som ønsker å skaffe seg en oversikt. Spesialister i revmatologi kan finne noen av bildene nyttige men søker heller oppdateringer i artikler eller mer omfattende lærebøker. Medisinstudenter som leser revmatologi vil ha nytte av fremstillingen for eksempel til repetisjon, men kan ønske en mer systematisk tilnærming enn å bli direkte henvist til 22 tilsynelatende likestilte kapitler. Kanskje boken blir mest verdsatt i Storbritannia hvor leseren vil kjenne til noen av forfatterne?

Anbefalte artikler