Nevrologien fremstilt lett og visuelt

Ragnar Stien Om forfatteren
Artikkel

Rohkamm, Reinhard

Color atlas of neurology

440 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2004. Pris EUR 40

ISBN 3-13-130931-8

Ved siden av det hendige formatet, er boken svært lett å finne frem i og er systematisk bygd opp. Fargekoder (fem forskjellige) anviser områdene Anatomi og fysiologi, Normal og unormal funksjon, Neurologiske syndromer, Diagnostiske prosedyrer og Appendix. Den siste blå fargekoden viser til bokens mest nyttige del: tabellarisk oversikt over de fleste nevrologiske sykdomsbilder på 50 sider!

De øvrige kapitlene er gjennomillustrert på en utmerket måte, etter malen: En side tekst med motstående side illustrasjoner. Slik belyses alle poenger. Illustratøren – Manfred Günther – har gjort en kjempejobb og uttrykker takk for den gjeld han står i til avdøde Frank Netter. Det lille formatet til tross: Bildene er enkle og didaktisk meget godt utført. Fargetrykket og papirkvaliteten medvirker til den raske oppfattelsen av illustrasjonenes poeng.

Teksten til hvert tilstandsbilde blir ofte nokså kort. Noen tilstander får litt mer utfyllende behandling: Parkinsonisme får fire sider tekst og fire sider bilder med ytterligere en side av hvert for atypiske parkinson-syndromer. De to siste sidene er riktignok plassert 100 sider lenger bak enn Parkinsons sykdom. Registeret gjør det likevel lett å finne de enkelte tilstander. I dette formatet blir ofte teksten i korteste laget. Spesialisten vil ikke finne utdypende betraktninger, og behandlingsforslagene er meget kortfattet.

Etter noen ukers bruk er undertegnede blitt meget begeistret for lommeatlaset: Illustrasjonene og tabellene er glimrende, mens teksten altså kan være i korteste laget. Dette gjør boken til et funn for studenter. De av oss som har hatt sveitsiske professor Mummenthalers lommeatlas som viktigste stav og støtte, har her fått et fullgodt alternativ. Studentene vil helt sikkert finne Rohkamm enda bedre.

Anbefalte artikler