Etterlyser rettferdige forskningsregler

Artikkel

Streng regelforståelse går utover den epidemiologiske forskningen. Det er derfor et sterkt behov for endringer i dagens lover og regler. Det er konklusjonen i en rapport utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin. – Det bør åpnes for mer fleksible samtykkeordninger, sier professor og leder for NEM, Georg Høyer. Komiteen mener regelverk og praksis setter strengere krav til informasjon og samtykke enn det som følger av alminnelige betraktninger i forskningsetikken.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6057

Anbefalte artikler