Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Addis Ababa Fistula Hospital

Barneekteskap er vanlig i Etiopia, og tidlig ekteskap øker farene for skader på unge kvinner under fødsel. Spesielt er risikoen for utvikling av vesiko- eller rektovaginale fistler stor. Mange kvinner med slike skader er unge og har vært gjennom dødfødsler og fått store problemer med at de kontinuerlig lekker urin, noe som fører til sosial isolasjon. Noen får bekkenskader og problemer med å gå. Det antas at det årlig oppstår 80 nye slike skader per 100 000 fødsler i Etiopia. Forekomsten kan være like høy i andre fattige land.

I over 30 år har man behandlet slike fødselsskader ved Addis Ababa Fistula Hospital. Sykehuset har i dag over 70 senger, og 1 200 pasienter blir operert hvert år. Legene ved sykehuset har utviklet og tilpasset de kirurgiske teknikkene til et lavkostnadsland (1). Resultatene fra operasjonene er gode. 95 % av pasientene kan regne med å bli helbredet. Sykehuset har også utviklet et godt omsorgstilbud til pasientene, og tidligere pasienter deltar aktivt i omsorgsarbeidet.

I Etiopia, med over 70 millioner mennesker, er det under oppføring fem nye enheter for å forhindre og behandle fødselsskader. Formålet med det desentraliserte arbeidet er todelt: å forebygge fremtidige fødselsskader og å behandle pasienter.

Anbefalte artikler