Hjelp for vonde føtter

Norvald Langeland Om forfatteren
Artikkel

Nøkleby, Kjell Andreas

Fotlidelser – en klinisk veileder

245 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 375

ISBN 82-05-31511-6

Slik bokomslaget angir, vil store deler av denne boken være nyttig for alle grupper helsepersonell. Forfatteren, er nær 85 år gammel og har i det meste av sitt yrkesliv interessert seg for fotlidelser. Han har bl.a. vært i Etiopia og studert føttene til dem som bruker sko og dem som aldri har brukt sko. Slik kan han i noen grad dokumentere hvilke fotlidelser som er forårsaket av skobruk. En del av boken er da også viet dette emnet. Men ellers omtales de fleste vanlige, og noen sjeldne, fotlidelser – først de medfødte tilstandene.

I tillegg til interessen for føtter, kommer to andre av forfatterens spesialinteresser til syne på en positiv måte. Hans interesse for språk har ført til grundige forklaringer på fremmedord og spesialuttrykk. Og hans fotointeresse har resultert i særdeles mange og gode illustrasjoner.

Men det kan virke litt forstyrrende at deler av teksten er bygd opp som figurtekst uten å være plassert i direkte sammenheng med illustrasjonene. Dette gjelder også tabellene som ikke er nummerert. Noen ganger har tekst og illustrasjoner som hører sammen, havnet flere sider fra hverandre.

Noen av forfatterens anbefalinger kan nok være kontroversielle. Og det er en klar svakhet at han bare meget sporadisk omtaler ikke-kirugiske behandlingsmåter – så som spesialtilpassede sko, fotsenger og såler. Jeg kunne også ønsket meg en mer systematisk omtale av komplikasjonene til foreslåtte operative inngrep.

Selv om behandlingen av fotlidelser nok ikke har endret seg like mye som enkelte andre deler av ortopedien de siste årene, er det negativt at kun en av referansene gjelder et materiale publisert i løpet av det siste tiåret. De fleste er svært gamle.

Noen innvendinger til tross: Dette er en nyttig bok for svært mange.

Anbefalte artikler