Moderne emigrasjon

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Vikingene satte spor etter seg på mange måter. Blant annet dukket det opp små, blonde barn på steder de hadde herjet. I de senere år har man kartlagt «innblanding» av nordisk DNA i ulike befolkningsgrupper, og fått ny innsikt i hvor langt vikingene drog og hvor de gikk i land.

Nå spres nordiske gener på ny verden rundt i stort antall. Cryos International Sperm Bank Ltd. er en dansk sædbank. Ifølge deres nettside distribueres sæd til over 35 land, og sædbanken har mer enn 7 000 graviditeter «på samvittigheten». Etterspørselen er stor og tilgangen på sædgivere god – bl.a. fordi danske sædgivere fortsatt får være anonyme. Om 1 000 år vil man kanskje konkludere med at danske vikinger var på nye tokter verden om i tiden rundt år 2000.

Anbefalte artikler