Minneord

Artikkel

Tom Wilfred Evensen (f. 1947) har gått bort altfor tidlig. Han var ekte Oslo-gutt og tok artium på naturfaglinjen ved Hegdehaugen skole. Men han hadde også dype røtter i Lofoten, og dette preget ham på en positiv måte.

De fleste av oss traff Tom på kullets første møte på Blindern i august 1967. Vi ble fort kjent med ham, og det skulle bli slik at vi holdt sammen gjennom hele studietiden og ble venner slik man bare kan bli som unge mennesker. Vi delte sorger og gleder både i studiet og i privatlivet. Tom var en uvanlig blid og positiv person. Han var utpreget sosial og var en pådriver for aktiviteter og fellesskap som omfattet alt fra skalldyraftener, badeutflukter og fotball på løkka. Han var en av de få av oss som giftet seg allerede i studietiden med sin Cath, og sønnen Geir ble et av de første studentbarna på Kringsjå i vår vennekrets. Vårt vennskap utviklet seg videre etter dette, men arbeidsmarkedet og tilfeldigheter førte oss i ulike retninger.

Tom ble cand.med. i Oslo 1973 og avtjente sin turnustjeneste ved Fylkessykehuset i Haugesund og Øksnes distrikt 1973 – 74. Etter militærtjenesten på Bodø flystasjon ble Tom og Cath værende nordpå, og han arbeidet som assistentlege ved Rønvik sykehus. Deretter gikk turen tilbake til Østlandet, og han etablerte seg i privat allmennpraksis i Holmestrand i 1976. Han fortalte oss at han valgte dette for å få mer tid til familien. Han ble en populær lege og arbeidsbyrden ble nok likevel ikke mindre enn for oss andre som ble sykehusleger. Vi opprettholdt god, om enn sporadisk kontakt de første årene i Holmestrand. Når vi møtte ham senere, virket han mer tilbakeholden og reservert enn tidligere. Det ellers blide smilet som var så typisk, var ikke lenger like fremtredende, og han var preget av større uro. Det er mulig at han da hadde innsikt i sin begynnende sykdom som førte med seg en tung tid for ham og hans nærmeste. Nå har Tom fått hvile – han holdt lenge på livet, og var glad i det. Han ble bare 57 år. Vi skal pleie de gode minnene fra en bedre tidsepoke. Tankene våre går nå til Cath, Geir og Mats.

Anders Hartmann

Kjell Brøndbo

Morten Dragsund

Hallvard Holdaas

Svein Mjøen

Erik Qvigstad

Ola Didrik Saugstad

Anbefalte artikler