Rottebitt i penis

Artikkel

Det er mange skjebner man skal bli vitne til som lege, selv om enkelte episoder nok hører historien til. Denne stakkaren, for eksempel, var så uheldig at legen hans mente det var på sin plass å omtale episoden i Tidsskriftet i 1914 (nummer 15, side 713). Etter å ha lest historien får de neste toalettbesøkene en ny dimensjon.

En utedo kan skjule de merkeligste vesener. Illustrasjonsfoto Anne Elisabeth Næss/SCANPIX

Av Johan Scharffenberg, Kristiania.

Søndag 3dje mai 1914 om morgenen blev jeg kaldt til en 29 aarig former, som ifølge budets (morens) besked var blit bidt av en rotte paa et leit sted. Patienten selv forklarte følgende: Mens han sat paa privetet, hvis sæte er meget lavt, kjendte han pludselig et bid i penis og sprat op. Han saa da, at der hang en rotte «som en fisk paa en krok»; den slap taket, straks han kom av sætet. Han blødde meget sterkt baade paa privetet, og efter at han var kommet ind i leiligheten igjen. Herom vidnet ogsaa blodet paa undertøiet og utover gulvet. Paa glans penis saas to smaa saar med omtrent 1 cm.s avstand, det ene like ovenfor urinrørsaapningen, det andet paa venstre side av glans. Fra det førstnævnte saar stod blodet ut i en fin straale, saa øiensynlig en liten arterie var lædert. Blødningen stanset ved kompression med en bomuldsdot. Senere har jeg ikke hørt mere om tilfældet, saa der er formodentlig ikke kommet noget infektion.

Avstanden mellem saarene syntes at kunne passe til et rottebid, hvorved formodentlig overkjævens fortænder har fremkaldt det øverste sterkt blødende saar. Jeg har ingen grund til at tvile om rigtigheten av mandens fremstilling, og tilfældet er formentlig sjeldent nok til at fortjene offentliggjørelse.

Anbefalte artikler