Vioxx trekkes fra markedet

Artikkel

Langvarig bruk av Vioxx kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneslag. MSD trekker legemidlet ut av markedet over hele verden, med umiddelbar virkning. Det er en ny studie som viser at COX-2-hemmeren rofecoxib (Vioxx fra MSD), kan øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer.

– Dette har vært diskutert i fagmiljøet lenge, så helt overraskende er det ikke. Det er imidlertid overraskende at de går til det drastiske skritt å trekke medikamentet fra markedet, sier Olav Spigset, overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6065

Anbefalte artikler