Om sosialpsykologi og helse

Tor Anvik Om forfatteren
Artikkel

Alovey, Peter

Rothman, Alexander J.

Social psychology of health

396 s, tab, ill. New York: Psychology Press, 2003. Pris USD 35

ISBN 1-84169-016-3

Dette er en av bøkene helseministeren og hans rådgivere kan ha lest. I forordet minnes vi om at dersom all tobakksrøyking tok slutt, ville kreftdødeligheten synke med 25 %, og dersom befolkningen reduserte vekten med gjennomsnittlig 10 % gjennom kostholdsomlegging og mosjon, ville forekomsten av koronar hjertesykdom bli redusert med 20 %!

Boken er en samling artikler om sosialpsykologi. Redaktørene Alovey og Rothman er professorer i psykologi ved henholdsvis Yale University og University of Minnesota. De har valgt ut 23 artikler publisert fra 1985 til 2000.

Sosialpsykologi kan defineres som den grenen av psykologien som omhandler sosial samhandling. I denne boken dreier det seg om hva som gjør at grupper av befolkningen endrer atferd som har betydning for egen helse.

Boken er inndelt i sju kapitler. Her gis noen smakebiter fra artiklene: Prochaska, DiClementi & Norcross går i artikkelen«In search of how people change» fra 1992 grundig gjennom teorier som ligger bak deres egen femtrinnsmodell for endring av atferd: precontemplation, contemplation, preparation, action, maintenance.

MacDonald og medarbeidere refererer et arbeid fra 2000 om alkoholmyopi og kondombruk hvor de finner at personer som er alkoholpåvirket, ikke nødvendigvis blir mer ukritisk i sin seksualatferd, men at de lett lar seg påvirke av hvilke budskap som til enhver tid finnes i deres umiddelbare omgivelser. Dette kan forklare hvorfor kondomautomater og oppslag om sikker sex på utesteder har stor påvirkning.

Friedman & Booth Kewley viser at det finnes karaktertrekk som beskriver en «sykdomstilbøyelig» personlighet, og at optimister blir fortere friske enn andre etter store operative inngrep. Artikkelen, en klassiker fra 1987, drøfter inngående bakenforliggende teorier som kan forklare slike sammenhenger. Boken er et nyttig oppslagsverk for den som vil vite mer om hva som påvirker menneskers valg av atferd med konsekvenser for helsen.

Anbefalte artikler