Les mer om …

Artikkel

Legene og legemiddelindustrien

Leger mener at legemiddelindustrien spiller en viktig rolle i deres faglige utvikling og mange av dem at de selv ikke blir påvirket av kontakt med industrien. Et flertall mener at forholdet mellom legene og legemiddelindustrien er underlagt for mye kontroll. Dette går frem av en spørreskjemaundersøkelse blant et representativt utvalg av 1 606 norske leger i 2002.

Legers holdninger og praksis i forhold til legemiddelindustrien

Nettkontakt mellom pasient og lege

Tekniske løsninger for lovlig og sikker kommunikasjon mellom pasient og lege over Internett er nå tilgjengelig og kan medføre færre konsultasjoner og telefonhenvendelser. Dette viser erfaringer fra Tromsø.

Erfaringer med lege-pasient-kontakt over Internett

Arbeidsmedisin og oljeindustrien

Oljevirksomheten er svært viktig for det norske samfunn – uten den ville de fleste nordmenn hatt en helt annen hverdag. Likevel er dette området lite kjent for norske leger, og det foreligger få publiserte studier om helseforhold for de ansatte i oljeindustrien. I dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om arbeidsmiljø og helse i petroleumsindustrien.

Arbeidsmiljø og helse i oljeindustrien

Muskel- og skjelettplager innen petroleumsvirksomheten på sokkelen

Hva vet vi om kjemisk helsefare offshore?

Nærværsarbeid i Statoil Forpleining

Kryobiologi – nedfrysing av levende celler og vev

Moderne fryseteknikker er i ferd med å bli viktige hjelpemidler der celler og mindre vevsbiter anvendes, særlig i forskning og ved transplantasjoner. Kryopreservering kombinert med vevskulturteknikker og biomaterialer kan i fremtiden gi muligheter for remodellering av syke og defekte organer.

Kryobiologi – nedfrysing og oppbevaring av levende celler og vev

Transfusjonspraksis under endring

Norske anestesiologer aksepterer en lavere hemoglobinkonsentrasjon hos operasjonspasienter enn i 1996. Men for intensivpasienter synes transfusjonspraksis i Norge å være mer liberal enn i andre vesteuropeiske land. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse i 2002.

Hemoglobingrenser og transfusjonspraksis blant norske anestesiologer

Eldre som bruker mye sovemedisin

Søvnutredning og ikke-farmakologiske behandlingsalternativer bør vurderes ved søvnvansker hos eldre. Dette viser en studie av 19 pasienter over 50 år som hadde brukt mye sovemedisin, og som ble undersøkt med ambulant klinisk polysomnografi. 14 av disse hadde søvnapné og/eller periodiske beinbevegelser under søvn.

Søvnlidelser hos eldre som bruker sovemiddel hver kveld

Anbefalte artikler