Medlemstilbud

Artikkel

Reduserte bensinpriser

Med Statoils personkort får du 36 øre/liter i rabatt, mens firmakortet gir 40 – 44 øre/liter i rabatt på pumpepris. Send en e-post til kundeservice@statoil.comfor å få tilsendt søknadsskjema. Du kan også ringe 22 96 25 00 eller faks 22 96 14 04.

Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=268

Kundebetingelser i bank

Etter sammenslåingen til DnB NOR fikk bankene DnB og Gjensidige NOR felles produkter og tjenester fra 6.9. 2004. Medlemmer som frem til nå har vært kunder i Gjensidige NOR Sparebank, vil kunne oppgradere kundebetingelsene i henhold til avtalen som har vært gjeldende for tidligere DnB-kunder.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=271

Elektronisk reisebestilling

Ved at Legeforeningens medlemmer benytter elektronisk billett/billettløse reiser, samt at reisen belastes den enkeltes kredittkort, vil foreningens kostnader knyttet til reisebyråets gebyrer på billettutstedelse og fakturering bli redusert. For billettløse reiser legitimeres utgiftene ved at reiseselskapet leverer en reisekvittering som gir opplysninger om navn, adresse, tid og sted for avreise og hjemkomst, samt prisen på reisen. For utdanningsfond II og III må i tillegg enten kursbevis eller kopi av bekreftelse på at kursavgift er betalt legges ved søknaden, sammen med eventuelle andre bilag. Reiseregning må sendes innen tre måneder etter avsluttet reise.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49582

Anbefalte artikler