Nobelprisen for luktforskning

Artikkel

Amerikanerne Linda B. Buck og Richard Axel er tildelt nobelprisen for sin forskning på luktreseptorer.

Luktesansen har lenge vært en stor gåte for forskere. Det er vanskelig å forstå hvordan man kan kjenne igjen og huske rundt 10 000 ulike odører. Årets vinnere av nobelprisen i fysiologi eller medisin, Richard Axel fra New York og Linda B. Buck fra Seattle, har imidlertid løst gåten i flere studier.

Axel og Buck oppdaget i 1991 at luktreseptorer kodes av en genfamilie som har over 1 000 medlemmer. Når en luktreseptor aktiveres av en duft, fører det til at luktreseptorcellen stimuleres og sender et elektrisk signal til hjernen. Hver luktreseptor påvirker først et G-protein som den er koblet direkte til. G-proteinet aktiverer deretter et budbærermolekyl inne i cellen, cAMP. cAMP påvirker så ionkanaler slik at disse åpnes og cellen aktiveres. Axel og Buck kartla den store genfamilien av luktreseptorer og viste at den tilhører gruppen G-proteinkoblede reseptorer, GPCR.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6086

Anbefalte artikler